За периода от 15 януари 2019 г.  до 15 април 2019 г. (включително) всички актуализации се оскъпяват с 30%.