Описание на сървърите и какъв сървър да изберем

Каква база от данни да изберем? 

 

 

Access

 

Базата в Access формат представлява файл, който е споделен за всички потребители в системата. Този файл съхранява всички данни за една фирма и е достъпен от всички работни места. Чрез споделена папка и мапнат диск всяко работно място отваря един и същ файл, разположен на централен компютър.

Подходяща за: Малки обекти с невисоко натоварване с 1 или 2 работни места. 
Бързодействие: Microinvest Склад Pro работи отлично до около 200 000 записа в базата от данни. Това представляват 40 000 документа с по 5 позиции всеки. 
Сигурност: Тъй като базата се съхранява в един файл, който е споделен за всички работни места, то сигурността на данните не е много висока. Практически всяко работно място има директен достъп до базата от данни и може да я повреди. Простота на инсталация: Този вид база от данни не изисква централен сървър. Достатъчно е един компютър, който да съхранява файла с базата и всички други компютри да имат достъп до този файл чрез мрежата. 
Връзка в мрежа: За да се работи в мрежа е достатъчно да се определи една папка, която се споделя между всички компютри и в тази папка се поставя файл. Този файл се отваря от всички компютри по отделно. 
Други особености: Microinvest Склад Pro работи с база Access без да е необходимо закупуването и инсталирането на Access на компютъра. В самата програма са вградени всички необходими модули за управление на базата от данни във формат Access. Базата от данни е безплатна.

 

 

MSDE (Microsoft Desktop Engine)

 

MSDE е малък и пъргав SQL сървър, способен да осигури великолепно бързодействие на работа при мрежи с до 5 работни места. MSDE се инсталира на централен сървър или на едно от работните места и всички други компютри се свързват към този сървър. Предимството е отличното бързодействие и пълноценно използване на ресурсите на компютрите.

Подходяща за: Малки обекти с високо натоварване с до 5 работни места. 
Бързодействие: Microinvest Склад Pro работи отлично до 2 GB база от данни. Това представляват повече от 1 000 000 документа. 
Сигурност: MSDE представлява пълноценен SQL сървър, който се грижи за управлението на базата от данни, нейната сигурност и стабилност при работа. MSDE осигурява най-високо ниво на защита на данните и практически не създава никакви проблеми. 
Простота на инсталация: Microinvest осигурява един инсталационен файл на MSDE, който инсталира всички необходими компоненти, без никакви допълнителни настройки. Поради ограничения на технологията в MSDE, този сървър не може да се инсталира на Windows Vista, Windows 7 или Windows 8. 
Връзка в мрежа: На всички компютри в мрежата се отваря порт 1433 във Firewall на мрежата. Връзката между различните компютри се осъществява като се попълва IP адреса на сървъра (компютърът, който е определен за това и има инсталиран MSDE), потребителското име (обикновено е sa), паролата за връзка и името на базата от данни. 
Други особености: MSDE е безплатен сървър, който има ниски изисквания за параметри на компютъра, поддържа всички необходими защити на данните и работи изключително бързо. Пълна инструкция за инсталация на MSDE е поставена на инсталационния диск на Microinvest.

 

 

MySQL

 

MySQL е мощен и безплатен SQL сървър, способен да осигури отлична работа при мрежи с повече от 5 работни места. MySQL се инсталира на централен сървър или на едно от работните места и всички други компютри се свързват към този сървър. Предимството е мощността на сървъра, функциите за работа през Internet и възможността на MySQL да се инсталира на Linux операционна система.

Подходяща за: Малки обекти с високо натоварване без значение от броя на работни места. При обекти до 5 работни места се препоръчва използването на MSDE, тъй като MSDE работи по-бързо от MySQL. При повече от 5 работни места е препоръчително инсталиране на MySQL. 
Бързодействие: Сървърът няма ограничение на размера на базата от данни и практически може да поеме неограничено натоварване. 
Сигурност: MySQL е пълноценен SQL сървър, който се грижи за управлението на базата от данни, нейната сигурност и стабилност при работа. MySQL осигурява най-високо ниво на защита на данните и работа с транзакции. MySQL е много чувствителен при отпадане на захранването и трябва да се осигури UPS за машината, върху която е инсталиран сървъра. 
Простота на инсталация: Microinvest осигурява два инсталационни файла на MySQL (файл със сървъра и файл с инструментите за управление на сървъра). MySQL работи върху всички версии на Windows. В инсталационния диск има подробни инструкции за инсталация на този сървър. При инсталация е важно да се избере кодировка UTF-8, за да няма проблеми с кирилицата. 
Връзка в мрежа: На всички компютри в мрежата се отваря порт 3306 във Firewall. Връзката между различните компютри се осъществява като се попълва IP адреса на сървъра (компютърът, който е определен за това и има инсталиран MySQL), потребителското име (обикновено е root), паролата за връзка и името на базата от данни. 
Други особености: MySQL е безплатен SQL сървър, който има огромни възможности за работа в високо натоварване. Пълна инструкция за инсталация на MySQL е поставена на инсталационния диск на Microinvest.

 

 

Ms SQL (Microsoft SQL Server) - препоръчителен вариант

 

Това е великолепен сървър с отлични възможности, високо бързодействие и максимална сигурност. Ms SQL се инсталира на централен сървър и всички други компютри се свързват към този сървър.

Подходяща за: Средни и големи обекти с високо натоварване. 
Бързодействие: Microinvest Склад Pro работи отлично при всякакво натоварване. Практически няма ограничение за обема на данните и бързодействието на системата. 
Сигурност: Ms SQL е SQL сървър от висок клас, който се грижи за управлението на базата от данни, нейната сигурност и стабилност при работа. Ms SQL осигурява най-високо ниво на защита на данните и практически не създава никакви проблеми. Системата е от корпоративно значение и може да се използва при всеки клиент. 
Простота на инсталация: Microinvest осигурява два инсталационни файла на Ms SQL (файл за Microsoft SQL Server 2008 Express Edition и файл с инструментите за управление на сървъра). Ms SQL работи върху всички версии на Windows. В инсталационния диск има подробни инструкции за инсталация на този сървър. 
Връзка в мрежа: На всички компютри в мрежата се отваря порт 1433 във Firewall на мрежата. Връзката между различните компютри се осъществява като се попълва IP адреса на сървъра (компютърът, който е определен за това и има инсталиран MSDE), потребителското име (обикновено е sa), паролата за връзка и името на базата от данни. 
Други особености: Microsoft SQL Server 2008 Express Edition е безплатен сървър, който има високи експлоатационни характеристики. Пълна инструкция за инсталация на MSDE е поставена на инсталационния диск на Microinvest. Важно е да се отбележи, че предоставеният на диска сървър е безплатен за използване от клиентите.

Positive SSL Wildcard