Сервизни програми

Сервизна програма – MWinFix

MWinFix е безплатна специализирана програма за отстраняване на най-честите и досадни проблеми в операционната система. Посочените проблеми се дължат на добре познати фактори, но обикновено тяхното отстраняване е възможно само от специалист. Тази програма прави минимални корекции и елиминира причините за появяването на тези проблеми, като за целта не е необходимо посещение от специалист.

 

Права на достъп – MFixer

MFixer е безплатна специализирана програма за коригиране на правата на достъп на потребителите в операционната система. Посочените проблеми се появяват след актуализация на Windows, но обикновено тяхното решаване е възможно само от технически подготвен потребител. Тази програма прави минимални корекции и елиминира причините за появяването на тези проблеми, като за целта не е необходимо посещение от специалист.

 

Cristal Reports 2008 - добавка за Склад Pro

* FD Init - сервина програма на Datecs 

 

SQL 2008 R2 RTM Express with Managment Tools_x86_ENU

SQL 2008 R2 RTM Express with Managment Tools_x64_ENU

* SQL 2008 Managment Tools x86

* SQL 2008 Managment Tools x64

* SQL 2008 and 2008 R2 Native client x86 ENU

* SQL 2008 and 2008 R2 Native client x64 ENU

 

* SQLEXPR_2014_with_Managment_Tools_WT_x64_ENU

 

 

Synology NAS - DenyTradeCloud

Cloud Station Backup - Cloud Station Backup is a backup service that allows you to back up your files from multiple client computers to a centralized Synology NAS.

Cloud Station Drive - Cloud Station Drive is an application designed to synchronize files between your Synology NAS and PCs via the Internet, ensuring that your data is always up-to-date and enabling you to easily access your files. Even when the Internet connection is not available, you can still view and edit your files offline, and all the changes made will be automatically synced to your Synology NAS and PCs once the Internet connection is restored.

 

Драйвери

Download drivers for UC232A1 1M USB to RS-232 Converter ATEN

Download RP58 Driver&Tool

 

Сервизни програми

Download Disk Analyser

* Download Crystal Disk Info (S.M.A.R. Disk Info)

Download EaseUS Todo Backup Free

* Download SQL BackUP and FTP

 

Positive SSL Wildcard