Download Microinvest software

Изтеглете Microinvest Склад Pro от тук.  Версия 3.07.055 / 14.02.2019 - 32/64 bit

Изтеглете Microinvest Склад Pro Light от тук.  Версия 3.07.067 / 14.02.2019 - 32/64 bit

 

Изтеглете Microinvest Склад Pro от тук.  Комбинирана Версия 3.07.056 и 3.07.100 (СУПТО) / 25.09.2019 - 32/64 bit

Изтеглете Microinvest Склад Pro Light от тук.  Комбинирана Версия 3.07.069 и 3.07.100 (СУПТО) / 25.09.2019 - 32/64 bit

ВНИМАНИЕ!!! Ако инсталирате версия 3.07.100 (СУПТО), трябва да я обявите в сайта на НАП.

 

Изтеглете Microinvest Делта Pro (32 bit) от тук.  Версия 1.01.064 / 20.06.2019г. - 32 bit

Изтеглете Microinvest Делта Pro (64 bit) от тук.  Версия 1.01.064 / 20.06.2019г. - 64 bit

 

Изтеглете Microinvest ТРЗ Pro (32 bit) от тук.  Версия 2.00.033  / 16.07.2019 - 32 bit

Изтеглете Microinvest ТРЗ Pro (64 bit) от тук.  Версия 2.00.033  / 16.07.2019 - 64 bit

 

Изтеглете Microinvest Архи Pro от тук. 32/64 bit версия 4.00.058 / 14.06.2018