Download Microinvest software

Изтеглете Microinvest Склад Pro от тук.  Версия 3.07.055 / 14.02.2019 - 32/64 bit

Изтеглете Microinvest Склад Pro Light от тук.  Версия 3.07.067 / 14.02.2019 - 32/64 bit

 

Изтеглете Microinvest Делта Pro (32 bit) от тук.  Версия 1.01.064 / 20.06.2019г. - 32 bit

Изтеглете Microinvest Делта Pro (64 bit) от тук.  Версия 1.01.064 / 20.06.2019г. - 64 bit

 

Изтеглете Microinvest ТРЗ Pro (32 bit) от тук.  Версия 2.00.033  / 16.07.2019 - 32 bit

Изтеглете Microinvest ТРЗ Pro (64 bit) от тук.  Версия 2.00.033  / 16.07.2019 - 64 bit

 

Важно! Актуализация 2.00.032 на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, с включени изменения относно Уведомление по чл.62, ал. 5 от КТ, влизащи в сила от 01.03.2019 г., следва да бъде извършена от потребителите след редовно подадени в НАП данни за Уведомления по формат, валиден до 28.02.2019г. включително. 

 

Изтеглете Microinvest Архи Pro от тук. 32/64 bit версия 4.00.058 / 14.06.2018