Microinvest Делта Pro
   Microinvest Делта Pro (32 bit) -  Версия 1.01.082 / 22.01.2024 - 32 bit
   Microinvest Делта Pro (64 bit) -  Версия 1.01.082 / 22.01.2024 - 64 bit

 

 

Ръководство на потребителя за Microinvest Делта Pro

 

 

Видео уроци:

Microinvest Делта Pro: Импорт на банкови извлечения

Microinvest Делта Pro: Осчетоводяване на фактури за покупка на хляб и брашно

Microinvest Делта Pro - Осчетоводяване на различен режим на ДДС.

Microinvest Делта Pro - Автоматично разплащане в прозорец Контиране.

Microinvest Делта Pro - Автоматично обвързване на документи.

 

Разгледайте и други видео уроци за Microinvest Делта Pro

 

 

Microinvest Делта Pro е счетоводна система за управление на бизнеса, предназначен за малки и средни предприятия. Този продукт предоставя набор от интегрирани инструменти, които помагат на предприятията да автоматизират своите процеси и да управляват ефективно своя бизнес.

 

Възможности на Microinvest Делта Pro:

 • Модул позволяващ едновременно контиране на операции и анализиране на сметки;
 • Банкови Операции (ново): Възможност за автоматично внасяне на банкови извлечения и управление на банковите операции;
 • Салдо и Финансов Анализ: Предоставя салдо и детайлен финансов анализ за бързо вземане на решения;
 • Интуитивен Дизайн: Потребителският интерфейс е лесен за навигация и използване, което улеснява работата на потребителите;
 • Възможност за валутни сметки и преоценка, автоматично се извършва преоценка на валутата;
 • Няма ограничения за редакция на вече извършени операции;
 • Сметкоплан с пет нива на поданалитичност;
 • Въвеждане на начални салда по партньори и по документи;
 • Функционалност за автоматично закриване на салда по партньори, в лева или във валута;
 • on-line извличане на данни за партньори и автоматично въвеждане на информацията;
 • Създаване на шаблони за често използвани операции;
 • Бързо въвеждане на многоредови операции в специализиран прозорец;
 • Модул с амортизации, позволяващ преглеждането и коригирането на създадения амортизационен план преди запис;
 • Създаване на дневници по ДДС и експорт на необходимите файлове към системата на НАП;
 • Счетоводни справки с възможност за филтриране по нива и допълнителна обработка на резултата;
 • Експорт на всички справки към MS Excel; MS Word, PDF; 
 • Система за изготвяне и печат на банкови платежни документи;
 • Проверка коректността на ЕИК по БУЛСТАТ, ЕГН, IBAN;
 • Работа в мрежа и през Интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;
 • Проверка за нови версии с извеждане на пълен списък с въведените изменения;
 • Съвместимост с Windows 7/10/11 32-bit и 64-bit;
 • Препоръчителна конфигурация: OS: Windows 10/11, CPU: Intel i5, RAM: 8GB, SSD: 256GB

ВАЖНО! За гарантирана защита на счетоводната информация, препоръчваме използване на Microinvest Архиватор Pro.

 

Облачно архивиране

НОВО! Бъдете в облака! Дени Трейд Варна предлага възможност за автоматично облачно архивиране и защита на данните, създавани и обработвани в Microinvest Делта Pro. Научете повече за новата технология тук.

 

Полезни материали:

Microinvest Делта Pro

Подреди по
Positive SSL Wildcard