Microinvest Handy

Mобилно приложение за разносна търговия

 

Microinvest Handy представлява модерно мобилно приложение, с цел отдалечено въвеждане и изпълнение на основните операции Продажба и Доставка в централна складова система. Предназначено е за работa на устройства с операционна система Android. Продуктът е приложим за разносна търговия, разполага с възможности за връзка с фискални и POS принтери, управление на картови терминали и основни оперативни справки. Функционално, Microinvest Handy се явява разширение на търговския софтуер Microinvest Склад Pro.

 

 

Основни предимства на Microinvest Handy

 • Съвместимост с най-популярните марки телефони;
 • Възможност за работа на операторите с техните лични устройства, без допълнителни инвестиции;
 • Лесна навигация;
 • Многоезичен интуитивен интерфейс;
 • Работа с огромни бази данни в On-line и Off-line режим;
 • Поддръжка на всички стандартни фискални устройства по Bluetooth.

 

Функционални възможности

 

      Чрез Microinvest Handy се автоматизира пълния набор от изнесени дейности на търговските представители. С приложението можете: 

 • Да извършвате продажби;
 • Да организирате доставки;
 • Да извършвате разплащания и фактуриране;
 • Да управлявате поръчки и рекламации;
 • Да работите с партиди и серийни номера;
 • Да търсите бързо стоки в големи номенклатури;
 • Да използвате приложението в Off-Line и On-Line режим;
 • Да обменяте информация през 3/4/5G, GSM/GPRS, Wi-Fi, USB;
 • Да добавяте стоки и партньори лесно и бързо;
 • Да управлявате дървовидни структури за всички номенклатури;
 • Да изградите цялостна търговска система с помощта на останалите софтуерни решения на Microinvest.

 

С цел лесно изучаване на продукта е създаден тестов сървър с примерни данни, достъпен за всички потребители. Данните за връзка с този сървър са:

Сървър:            s1.microinvest.info

Потребител:     Microinvest 

Парола:            Microinvest 

База данни:     Microinvest 

Голямо предимство на Microinvest Handy е възможността за автоматична актуализация през Google Play, при което винаги имате достъп до последна версия, без необходимост от сложна инсталация или друга сервизна дейност.

Microinvest Handy

 

               Инсталирайте продукта и вижте как

               работи с реални данни. Променяйте

                настройките и се наслаждавайте на

                 предимствата на Microinvest Handy.

 

 

 

 

 

 

    

Positive SSL Wildcard