Microinvest Хотел Pro
   Microinvest Хотел Pro (32 bit) -  Версия 1.00.022 / 29.05.2023 - 32 bit
   Microinvest Хотел Pro (64 bit) -  Версия 1.00.022 / 29.05.2023 - 64 bit

 

Ръководство на потребителя за Microinvest Хотел Pro

 

Kлючови промени във версия 1.00.020:

o   Добавена е възможност за връзка с нови периферни устройства за сканиране, четене и разпознаване на информация от лични документи. Разширена е функционалността за автоматично въвеждане на данни за гости като са добавени нови модели скенери и четци на лични документи;

o   Разширени са възможностите за работа с дигиталната инфраструктура за онлайн резервации Quendoo като към операциите е добавен външен номер на резервации от всички източници. Направени са синхронизации при работа от повече работни места и връзка със сайт на хотела и канален мениджър;

o   Добавени са нови методи за синхронизация, визуализация и обновяване на работата с Групово настаняване при повече от едно работни места на хотелския софтуер;

o   Добавени са оптимизация при работата с ресторантски софтуер.

 

 

Microinvest Хотел Pro е софтуерен продукт за управление на хотели. Програмата дава възможността всеки собственик или мениджър на хотел да моделира по свой начин всички вътрешни процеси, за да предложи бързо, безпроблемно и разнообразно обслужване на своите клиенти.

 
 
Positive SSL Wildcard