Microinvest ТРЗ Pro
Изтеглете Microinvest ТРЗ Pro (32 bit) от тук.  Версия 2.00.045 / 29.09.2022 - 32 bit
Изтеглете Microinvest ТРЗ Pro (64 bit) от тук.  Версия 2.00.045 / 29.09.2022 - 64 bit

 

Насоки за авансовото ползване на данъчни облекчения за деца и автоматичното им включване в личните картони:

  1. Във всеки личен картон добавете боря на децата по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ;
  2. Изчислете поне един месец с включена информация за броя на децата под 18 г. възраст;
  3. Влезте в меню Справки > Данъчни облекчения за деца;
  4. Изберете период от който да се вземат данните за изчисленията на данъка и ползваните облекчения;
  5. Изберете един от трите законови периода: Януари – Юни, Юли – Септември или Януари – Декември;
  6. Изпълнете справката и проверете резултата;
  7. Натиснете бутона Експорт към лични картони.

Важно! Ако сумата на данъка за възстановяване за цялата фирма е по-голям от данъка за внасяне в текущия месец на изчисляване, при изготвянето на декларация образец 6, програмата автоматично ще запази остатъка от данъка за възстановяване и ще го отрази при изготвянето на декларацията за следващи месеци, до пълното му изчерпване.

 

Видео урок: Служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ. Данъчни облекчения за деца

 

Ръководство на потребителя за Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

Ръководство за работа с графици и сумирано изчисляване на работното време в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

 

Разгледайте видео уроци за Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

 

Указание за обработване на компенсацията по схемата „60 на 40“

 

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата – от въвеждане и начисляване, до експортиране и архивиране на индивидуални досиета на работници. Програмата е изградена върху стабилна база на MS SQL Server, което предполага както сигурност и постоянна защита на информацията, така и натоварване с голям обем от данни. Предвидени са функции като контрол на достъп, въвеждане и редакция на информацията от отдалечени работни места, бърза работа с картоните на служителите и др.

 

Основни предимства и функционалности:

 • Свеж и улеснен интерфейс, с вградени автоматизациинасочващи функции и активна помощ, които правят програмата достъпна за работа и от начинаещи потребители;
 • Пълен набор от бланки и документи, необходими за организация на дейността по завеждане на личния състав;
 • Автоматична номерация и архив на изходящата документация;
 • Изграждане на цялостно и подробно досие на работниците и служителите, въвеждане на няколко назначения в един личен картон, с възможност за обединяване и обмен на данни;
 • Подготовка на файлове с данни за експорт към НАП и НОИ за: 

  • Декларация Образец 1, месечна и годишна (за СОЛ) Декларация Образец 6;
  • Уведомления за договори;
  • Данни за болнични;
  • Данни по чл. 73 от ЗДДФЛ;
 • Визуализиране на данните преди експорт във формат на бланките по нормативна уредба, за по-лесна и бърза за редакция на информацията;
 • Изготвяне и запис на  електронни файлове за изплащане на заплати и осигуровки по банков път, към повече от 20 търговски банки;
 • Вградена система за изготвяне и печат на банкови платежни документи;
 • Уникална технология за въвеждане на присъствени дни, болнични и отпуски чрез персонален календар за всеки един работник;
 • Подробни справки с богати филтри и възможност за индивидуални настройки;
 • Генериране на трудоемки справки като УП2, УП3, форма 76, справки за статистиката и др.
 • Възможност за създаване на потребителски формули и изграждане на справки за постигане на максимална флексибилност на софтуера към спецификата на фирмата;
 • Експорт на всички документи и справки към MS Excel, MS Word, PDF, XML и др.;
 • Предоставен достъп до всички бланкови документи за свободна потребителска настройка;
 • Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;
 • Наличен модул за потребителска настройка на използваните клавишни комбинации за повишаване на ефективността и бързината на работа;
 • Вграден модул за проверка коректността на ЕИК по БУЛСТАТ, ЕГН, IBAN;
 • Екстравагантна on-line система за следене на актуални новини от сайта на НАП;
 • Вградено меню за директна връзка между потребителите за взаимопомощ и обмен на опит при работа със системата;
 • Проверка и нотификация за наличие на нови версии с извеждане на пълен списък с въведените изменения;
 • Съвместимост с Windows 7/8/10 32-bit и 64-bit;
 • Минимални изисквания: OS: Windows 7, CPU: Dual core 1.6GHz, RAM: 2GB, HDD: 20GB
 • Препоръчителна конфигурация: OS: Windows 10, CPU: Dual core 2.0GHz, RAM: 4GB, SSD: 128GB
 • Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е проектирана да води и организира всички дейности и задачи, свързани с персонала на фирмата, като едновременно с това се гарантира сигурност и защита.

ВАЖНО! За гарантирана защита на счетоводната информация, Microinvest препоръчва използване на MicroinvestАрхи Pro.

 

НОВО! Бъдете в облака! Дени Трейд Варна предлага възможност за автоматично облачно архивиране и защита на данните, създавани и обработвани в Microinvest ТРЗ Pro. Научете повече за новата технология тук.

 

 

Полезни материали:

 

     

Microinvest ТРЗ Pro

Подреди по
Positive SSL Wildcard