Microinvest ТРЗ Pro
   Microinvest ТРЗ Pro (32 bit) -  Версия 2.00.049 / 06.06.2024 - 32 bit
   Microinvest ТРЗ Pro (64 bit) -  Версия 2.00.049 / 06.06.2024 - 64 bit

 

 

Инструкция за данъчни облекчения, служебни бележки за доходи по чл. 24 от ЗДДФЛ и експорт в XML на справка по чл. 73. ал. 6.

 

                Правилна последователност на действия от потребителя:

  1. Въвеждане на брой деца, за които ще се ползват данъчни облекчения в личния картон на служителя, секция Лични данни;   
  2. Отваряне на модул Служебна бележка за доход от меню Справки и избиране на период за преизчисляване;
  3. Изчисляване за всички лица от бутона след списъка със служители;
  4. Добавяне на допълнителни данни към всеки служител, за който е необходимо – стандартно това са данъчни облекчения и необлагаеми доходи, които не са отразявани в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro или добавяне на данни от служебни бележки, представени от друг работодател;
  5. Натискане на бутони Изчисляване и Запис за всеки служител, за който е направена промяна по предходната точка;
  6. Натискане на бутон Печат, за генериране на справките за облагаеми и необлагаеми доходи. Справката за необлагаеми доходи се генерира само при наличие на такива
  7. Отваряне на меню Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД и избиране на същия период по точка 2;
  8. Натискане на бутон Експорт, запазване и подаване към НАП.

Важно! Ако сумата на данъка за възстановяване за цялата фирма е по-голям от данъка за внасяне в текущия месец на изчисляване, при изготвянето на декларация образец 6, програмата автоматично ще запази остатъка от данъка за възстановяване и ще го отрази при изготвянето на декларацията за следващи месеци, до пълното му изчерпване.

 

Видео урок: Служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ. Данъчни облекчения за деца

 

Ръководство на потребителя за Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

Ръководство за работа с графици и сумирано изчисляване на работното време в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

 

Разгледайте видео уроци за Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

 

Указание за обработване на компенсацията по схемата „60 на 40“

 

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е система за цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата – от въвеждане и начисляване, до експортиране и архивиране на индивидуални досиета на работници. Програмата е изградена върху стабилна база на MS SQL Server, което предполага както сигурност и постоянна защита на информацията, така и натоварване с голям обем от данни. Предвидени са функции като контрол на достъп, въвеждане и редакция на информацията от отдалечени работни места, бърза работа с картоните на служителите и др.

 

Функционалности:

 • Вградени автоматизациинасочващи функции и активна помощ, които правят програмата достъпна за работа и от начинаещи потребители;
 • Пълен набор от бланки и документи, необходими за организация на дейността по завеждане на личния състав;
 • Автоматична номерация и архив на изходящата документация;
 • Изграждане на цялостно и подробно досие на работниците и служителите, въвеждане на няколко назначения в един личен картон, с възможност за обединяване и обмен на данни;
 • Подготовка на файлове с данни за експорт към НАП и НОИ за: 

  • Декларация Образец 1, месечна и годишна (за СОЛ) Декларация Образец 6;
  • Уведомления за договори;
  • Данни за болнични;
  • Данни по чл. 73 от ЗДДФЛ;
 • Визуализиране на данните преди експорт във формат на бланките по нормативна уредба, за по-лесна и бърза за редакция на информацията;
 • Изготвяне и запис на  електронни файлове за изплащане на заплати и осигуровки по банков път, към повече от 20 търговски банки;
 • Система за изготвяне и печат на банкови платежни документи;
 • Въвеждане на присъствени дни, болнични и отпуски чрез персонален календар за всеки един работник;
 • Справки с богати филтри и възможност за индивидуални настройки;
 • Генериране на трудоемки справки като УП2, УП3, форма 76, справки за статистиката и др.
 • Създаване на потребителски формули и изграждане на справки;
 • Експорт на всички документи и справки към MS Excel, MS Word, PDF, XML и др.;
 • Предоставен достъп до всички бланкови документи за свободна потребителска настройка;
 • Работа в мрежа и през Интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;
 • Вграден модул за проверка коректността на ЕИК по БУЛСТАТ, ЕГН, IBAN;
 • Проверка и нотификация за наличие на нови версии с извеждане на пълен списък с въведените изменения;
 • Съвместимост с Windows 7/10/11 32-bit и 64-bit;
 • Препоръчителна конфигурация: OS: Windows 10/11, CPU: Intel i5, RAM: 8GB, SSD: 256GB

 

ВАЖНО! За гарантирана защита на счетоводната информация, препоръчваме използване на Microinvest Архи Pro.

 

НОВО! Бъдете в облака! Дени Трейд Варна предлага възможност за автоматично облачно архивиране и защита на данните, създавани и обработвани в Microinvest ТРЗ Pro. Научете повече за новата технология тук.

 

 

Полезни материали:

 

     

Microinvest ТРЗ Pro

Подреди по
Positive SSL Wildcard