Open Banking пазаруване

Open Banking (Отворено банкиране) е концепция, която се отнася до практиката на споделяне на банкови данни между различни финансови институции чрез употребата на технологични стандарти и интерфейси. Това позволява на потребителите да споделят своите банкови данни с други финансови услуги доставчици по сигурен и стандартизиран начин.
 
Идеята зад отвореното банкиране е да се насърчи конкуренцията и иновациите във финансовия сектор, като се предостави възможност на потребителите да имат по-добър контрол върху своите финансови данни и да сравняват различни банкови продукти и услуги по-лесно. Това може да включва достъп до информация за банкови сметки, транзакции, кредитни карти и други финансови продукти.
 
Отвореното банкиране стана възможно в резултат на законодателни и регулаторни промени, като например Общият регламент за защита на данните (GDPR) в Европейския съюз, който установи стандарти за защита на личните данни и способства за създаване на сигурни механизми за обмен на информация във финансовия сектор.
 
Предимства на отвореното банкиране включват по-голяма прозрачност, по-добър достъп до финансови услуги, по-голяма конкуренция и иновации в банковия сектор. Също така това може да води до по-добро персонализиране на финансовите услуги, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите.
 
За да се възползвате от предимствата на Open Banking пазаруването, трябва да изберете Pay by Bank.
 
Positive SSL Wildcard