Репликация на база данни

Репликацията на данните е режим на асинхронен обмен между различни SQL сървъри, който позволява да се работи в реално време при големи обеми от данни, в различни обекти на една фирма свързани чрез Интернет, като по канала за връзка се предават само разликите.

Технологията на работа е следната:
1. Инсталира се централен SQL сървър (master), той е водещ;
2. На всяка отдалечена точка се инсталира подчинен SQL сървър (slave);
3. Към един подчинен SQL сървър (slave) могат да се свържат няколко работни места, работещи в локалната мрежа на slave сървъра;
4. Централния сървър обработва и разпраща данните до подчинените сървъри, така, че всеки един от тях да има актуални данни;
6. Системата работи автоматично, т.е. без операторска намеса. Всички данни са синхронни и актуални. Едновременно с това базата се съхранява на няколко места, което елиминира необходимостта от архивиране.

Репликацията изисква специално управление на потока на данните и интелигентно разпределя натоварването на машините. При големи номенклатури данните се прочитат локално и системата работи много бързо, като записите се прехвърлят веднага към другите сървъри и всички потребители виждат направените корекции и операции.

 

Таксата за поддръжка на репликацията е 82 лв./месец /с ДДС/

Positive SSL Wildcard